Manifesto

“Сам съм, други няма”

Думите са на Васил Петлешков – председател на Брациговски революционен комитет. Заловен е по време на Априлското възстание и измъчван с цел да издаде съучастниците си.

Той не издава никой. Заявява, че е действал сам. За да спаси приятелите и съмишлениците си.

Избрахме този слоган не от патрични подбуди, а защото няма по-отборен от него. За нас отборът/крюто/бандата е най-важното нещо. А и за да бъде историята още по-завършена – двама братя от нашият екип са потомци на Васил Петлешков.

С нас никога няма да останеш сам.