Bros – So Called Crew

Евгени, Жлъч, Бате Доуен, Брят Че & Trasher или So Called Crew. С няколко думи за важните неща. Kрю-то за вас е? Бате Доуен Крюто на първо място значи чувство за принадлежност към дадена група, общност, клика. Вече след това означава още много неща: сигурност, доверие, подкрепа, уважение, приятелство и не на последно място удоволствие от...